Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2023-10-03
Time: 01:01


SK EN 55020:2007/A12:2018
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 107
Publikuar: 2018-06-18
I tërhequr: 2023-03-23
Regjistri Kombëtar: 233/2018
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 55020:2007/A12:2016
CLC/TC 210
Çmim: 51 €Titulli Shqip

Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio Karakteristika të imunitetit -Kufij dhe metoda te matjes

Titulli Anglisht

Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Amendment to Table 15, widening the requirement for RF e.m. field (screening effectiveness) to DVB-C, -T & -S products

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

33.100.20 - Imunitet

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

SK EN 55035:2023 replaces SK EN 55020:2007/A12:2018 - 2023-04-13

Shënimet

Ky standard zëvendëson standardin e shfuqizuar!
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-10 
95 
48 € 
PDF
Blej
Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio -Karakteristika të imunitetit -Kufij dhe metoda të matjes
English
Withdrawn 
2011-09-19 
95 
48 € 
PDF
Blej
Marrësa dhe pajisje shoqëruese të transmetimeve televizive dhe radio Karakteristika të imunitetit -Kufij dhe metoda te matjes

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim