Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:41


CEN/TR 16699:2016
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 19
Publikuar: 2016-07-25
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 16699:2014
CEN/TC 275
Çmim: 23 €Titulli Shqip

Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.

Titulli Anglisht

Foodstuffs - Determination of pesticide residues by GC-MS/MS - Tandem mass spectrometric parameters

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report lists the mass spectrometric parameters which are useful for the application of European Standards for the determination of pesticide residues in foods of plant origin that use GC-MS. These European Standards are as follows: EN 1528 (all parts), Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) EN 12393 (all parts), Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues EN 15662, Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning - QuEChERS-method To facilitate the determination of pesticides and/or metabolites using GC-MS/MS, Table 2 specifies the diagnostic ion transitions suitable for identification and quantification, which can be used.

Komitetet Teknike

KT-12 - KT. për Teknologji Agroushqimore

ICS

67.050 - Metoda të përgjithshme të provave dhe analizave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Produkte ushqimore – Përcaktimi i mbetjeve të pesticideve nga GC-MS/MS – Parametrat për vargun masiv të spektometrisë.

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim