Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 21:58


CEN/TR 16468:2016
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 26
Publikuar: 2016-07-25
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 16468:2013
CEN/TC 275
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit

Titulli Anglisht

Food analysis - Determination of pesticide residues by GC-MS - Retention times, mass spectrometric parameters and detector response information

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report lists mass spectrometric parameters which are useful for the application of European Standards for the determination of pesticide residues in foods that use GC-MS, such as the following standards: - EN 1528 (all parts), Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs); - EN 12393 (all parts), Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues; - EN 15662, Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - QuEChERS-method. To facilitate the determination of pesticides and/or metabolites using GC-MS, Table 1 specifies the diagnostic ions suitable for quantification, which can be used.

Komitetet Teknike

KT-12 - KT. për Teknologji Agroushqimore

ICS

65.100.01 - Pesticide dhe kimikate të tjera bujqësore në përgjithësi
67.050 - Metoda të përgjithshme të provave dhe analizave

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Analizat e ushqimeve - Përcaktimi i mbetjeve pesticide nëpërmjet GC-MS - Periudhat e ruajtjes, parametrat spektrometrik të masës dhe informacioni reagues i detektorit

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim