Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-08
Time: 01:23


SK EN 26777:2016
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 9
Publikuar: 2016-07-13
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 26777:1993
CEN/TC 230
Çmim: 15 €Titulli Shqip

Cilësia e ujit - Metoda fizike. kimike dhe biokimike - Përcaktimi i nitriteve: metoda spektrometrike e absorbimit molekular

Titulli Anglisht

Water quality - Determination of nitrite - Molecular absorption spectrometric method (ISO 6777:1984)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Specifiies a method for potable, raw and waste water. A list of effects of other substances on the result is given in the annex. As standard nitrite solutions may become unstable, the concentration of these solutions has to be checked by a given procedure.

Komitetet Teknike

KT-15 - KT. për Mjedis

ICS

13.060.30 - Ujë të përdorura

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim