Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 13:58


SK EN 12385-4:2002/A1:2016
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 30
Publikuar: 2016-06-16
Regjistri Kombëtar: 152/2016
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 12385-4:2002+A1:2008
CEN/TC 168
Çmim: 29 €Titulli Shqip

Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 4: Litarë me fije të përdredhur për përdorime të përgjithshme të ngritjes

Titulli Anglisht

Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting applications

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Part of this European Standard specifies the particular materials, manufacturing and testing requirements for ropes for general lifting applications. The particular hazards covered by this Part are identified in Clause 4. This Part of this European Standard does not establish requirements for information for use other than those given in clause 7 of Part 1. Neither does it cover the requirements for ropes fitted with terminations. Minimum breaking force values for the more common classes, sizes and grades of rope are provided in tables 5 to 17.

Komitetet Teknike

KT-3 - KT. për Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

ICS

77.140.65 - Tela. litarë dhe zinxhirë me hallka prej çeliku

Direktivë

2006/42/EC - Direktiva 2006/42/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 17 majit 2006 për makinerinë, dhe amendimi i Direktivës 95/16/EC (rinovim)

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.

Shënimet

Shfuqizon EN 12385-4:2002
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2009-08-28 
25 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
English
Withdrawn 
2009-10-28 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 1 : Kërkesa të përgjithëshme
English
Published 
2009-08-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku – Siguria – Pjesa 10: Kavot spirale për përdorime të përgjithshme
English
Published 
2009-08-28 
57 
38 € 
PDF
Blej
English
Withdrawn 
2009-10-28 
55 
38 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 2 : Përkufizimet, destinacioni dhe klasifikimi
English
Withdrawn 
2009-10-28 
26 
26 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku - Siguria - Pjesa 3: Informacion për përdorimin dhe mirëmbajtjen
English
Withdrawn 
2009-10-28 
30 
29 € 
PDF
Blej
Kavo çeliku -Siguria -Pjesa 4 : Litarë me fije të përdredhur për përdorime të përgjithshme të ngritjes
English
Withdrawn 
2013-01-21 
21 
25 € 
PDF
Blej
Litare prej tel qeliku -Siguria -Pjesa 5 : Litare me fije te perdredhur per ashensore
English
Published 
2010-04-13 
26 
26 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 6 : Litarë me fije të përdredhur për puset e minierave
English
Published 
2010-04-13 
16 
20 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Pjesa 7 : Litarë me thurje të bllokuar për puset e minierave
English
Published 
2013-09-13 
20 
23 € 
PDF
Blej
Litarë prej tel çeliku -Siguria -Litarë të përdredhur për tërheqje dhe transportim per instalimet e teleferikëve të projektuar për të transportuar njerëz

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim