Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-21
Time: 07:18


SK EN 61280-1-1:2015
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 14
Publikuar: 2015-06-24
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 61280-1-1:2013
CLC/SR 86C
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Procedura të provës bazë të nënsistemit të komunikimit me fibër optike-Pjesa 1-1: Procedurat e provës për nënsistemet e përgjithshme të komunikimit-Matja e fuqisë optike të transmetuesit në dalje për kabllot me fibra optike njëformëshe

Titulli Anglisht

Fibre optic communication subsystem basic test procedures - Part 1-1: Test procedures for general communication subsystems - Transmitter output optical power measurement for single-mode optical fibre cable

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

IEC 61280-1-1:2013(E) applies to fibre optic general communication subsystems. The object of this part is to measure the optical power coupled from the output of a transmitter under test into single-mode optical fibre cable containing dispersion-unshifted fibre or dispersion-shifted fibre. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1998. This second edition constitutes a technical revision. The significant technical change with respect to the previous edition is the inclusion of Annex A on how to account for uncertainties. There are editorial corrections throughout the document and updates to references. Keywords: measure optical power coupled from the output of a transmitter under test into single-mode optical fibre cable containing dispersion-unshifted fibre or dispersion-shifted fibre.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

33.180.01 - Sisteme të fibrave optike në përgjithësi

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2011-09-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 2 -3 : Sisteme shifrore -Matja e variacioneve të ngadalta (Wander) dhe me të shpejta (jitter)
English
Withdrawn 
2011-04-25 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike -Pjesa 2 -9 : Sistemet dixhitale -Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Published 
2018-06-18 
26 
26 € 
PDF
Blej
Procedurat e provës së nënsistemit të komunikimit me fibra optike-Pjesa 2-9: Sistemet dixhitale-Matja e raportit të sinjalit optik me zhurmën për sisteme të pleksëzuar me gjatësi vale të kondensuar
English
Withdrawn 
2011-09-19 
69 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nensistemeve të telekumunikacionit me fibër optike -Pjesa 4 -1 : Impiant kabllosh të instaluara -Matja e dobësimit në multimodë
English
Withdrawn 
2018-06-18 
66 
42 € 
PDF
Blej
Proçedura prove të nënsistemve të telekomunikacionit me fibër optike-Pjesa 4-1: Impiant kabllosh të instaluara-Matja e dobësimit në multimode

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim