Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-15
Time: 12:03


SK EN 61249-2-27:2015
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 26
Publikuar: 2015-06-24
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 61249-2-27:2013
CLC/SR 91
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-27: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit epoksid jo-halogjen i modifikuar, me bismaleimid/triazina, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri

Titulli Anglisht

Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-27: Reinforced base materials clad and unclad - Bismaleimide/triazine modified with non-halogenated epoxide woven glass laminate sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

IEC 61249-2-27:2012 gives requirements for properties of bismaleimide/triazine modified with non-halogenated epoxide woven E-glass reinforced laminated sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad in thicknesses of 0,03 mm up to 1,60 mm. The flammability rating is achieved through the use of non-halogenated inorganic and/or organic compounds acting as fire retardants. These fire retardants are contained as part of polymeric structure or in addition to it. The glass transition temperature is defined to be 160 °C minimum.

Komitetet Teknike

KT-5 - KT. për Elektroteknikë

ICS

31.180 - Qarqe të stampuar dhe panele

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2015-06-24 
26 
26 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-30: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit epoksid jo-halogjen i modifikuar me ester cianati me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri
English
Published 
2015-06-24 
29 
28 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-39: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit E epoksid dhe jo epoksid me performance të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri për montimet pa plumb
English
Published 
2015-06-24 
28 
28 € 
PDF
Blej
Materialet për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 2-40: Materialet bazë të përforcuar, të veshur dhe të paveshur-Fletë me fibra xhami të laminuar të llojit E epoksid jo halogjen me performance të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), veshje bakri për montimet pa plumb
English
Published 
2015-06-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 4-18: Seria e specifikimeve seksionale për materialet e preimprenjuara, i zhveshur (për prodhimin e paneleve me shumë shtresa)-Pëlhurë me fibra xhami e preimprenjuar me epoksid e llojit E me performancë të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), për bashkim pa plumb
English
Published 
2015-06-24 
19 
23 € 
PDF
Blej
Materiale për qarqet e stampuara dhe strukturat e tjera të ndërlidhjes-Pjesa 4-19: Seria e specifikimeve seksionale për materialet e preimprenjuara, i zhveshur (për prodhimin e paneleve me shumë shtresa)-Pëlhurë me fibra xhami e preimprenjuar me epoksid e pa halogjenizuar e llojit E me performancë të lartë, me djegshmëri të përcaktuar (prova e djegies vertikale), për bashkim pa plumb

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim