Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-25
Time: 00:04


DS CEN/TR 15913:2015
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 24
Publikuar: 2015-05-12
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 15913:2009
CEN/TC 315
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Lehtësira për spektatorët - Kriteri i prezantimit për pamjen e një mjedisi për spektatorë me nevoja të veçanta

Titulli Anglisht

Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report gives certain design solutions on how a spectator viewing area should be designed in order to cover people with disabilities and special needs.

Komitetet Teknike

KT-11 - KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

ICS

97.200.10 - Pajisje teatri, skene dhe për studio
11.180.01 - Ndihma per persona me paaftesi ose handikapate

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim