Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 21:38


DS CEN/TR 13200-2:2015
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 21
Publikuar: 2015-05-12
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 13200-2:2005
CEN/TC 315
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Lehtësira për spektatorët - Kriteri i planit urbanistik për shërbimin e fushave të sportit - Pjesa 2:Karakteristikat dhe situatat kombëtare

Titulli Anglisht

Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics and national situations

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report gives characteristics generally applicable to service areas. This Technical Report also gives a questionnaire where CEN members give their contributions and information on the national situation.

Komitetet Teknike

KT-11 - KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

ICS

97.200.10 - Pajisje teatri, skene dhe për studio
97.220.10 - Komoditete sportive

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim