Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 08:15


SK EN ISO 16484-5:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 1044
Publikuar: 2014-11-24
I tërhequr: 2021-08-06
Regjistri Kombëtar: 130/2014
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 16484-5:2014
CEN/TC 247
Çmim: 131 €Titulli Shqip

Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 5: Protokolli i komunikimit i të dhënave (ISO 16484-5:2014)

Titulli Anglisht

Building automation and control systems (BACS) - Part 5: Data communication protocol (ISO 16484-5:2014)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 16484-5:2014 defines data communication services and protocols for computer equipment used for monitoring and control of heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration (HVAC&R) and other building systems. It defines, in addition, an abstract, object-oriented representation of information communicated between such equipment, thereby facilitating the application and use of digital control technology in buildings. It provides a comprehensive set of messages for conveying encoded binary, analog, and alphanumeric data between devices including, but not limited to, hardware binary input and output values, hardware analog input and output values,software binary and analog values, text string values, schedule information, alarm and event information, files, and control logic. It models each building automation and control computer as a collection of data structures called "objects," the properties of which represent various aspects of the hardware, software, and operation of the device. These objects provide a means of identifying and accessing information without requiring knowledge of the details of the device''s internal design or configuration.

Komitetet Teknike

KT-8 - KT. për Energji

ICS

35.240.99 - Zbatime të TI në sektorë të tjerë
91.140.01 - Instalime në ndërtesa në përgjithësi
35.240.67 -

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2014-11-24 
39 
32 € 
PDF
Blej
Automatizimit i Ndërtimit dhe sistemet e kontrollit -Pjesa 1: Specifikimi i projektit dhe zbatimi (ISO 16484-1:2010)
English
Published 
2014-11-24 
69 
42 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim (BACS) -Pjesa 2: Pajisja (ISO 16484-2:2004)
English
Published 
2014-11-24 
86 
48 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim (BACS) Pjesa 3: Funksionet (ISO 16484-3:2005)
English
Withdrawn 
2014-11-24 
569 
97 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 6:Prova e komformitetit të komunikimit të të dhënave (ISO 16484-6:2014)
English
Withdrawn 
2014-09-08 
1044 
131 € 
PDF
Blej
Sistemet e automatizimit dhe të kontrollit në ndërtim -Pjesa 5 : Protokolli i komunikimit të të dhënave

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim