Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:49


DS CEN ISO TR 11610:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 111
Publikuar: 2014-09-30
I tërhequr: 2024-02-13
Regjistri Kombëtar: 128/2014
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN ISO/TR 11610:2004
CEN/TC 162
Çmim: 51 €Titulli Shqip

Veshje mbrojtëse -Fjalori

Titulli Anglisht

Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO/TR 11610:2004 contains a list of terms which are frequently used in the standardization of protective clothing and protective equipment worn on the body, including hand and arm protection and lifejackets, and definitions of these terms. The definitions are intended to support an unambiguous use of the terms listed.

Komitetet Teknike

KT-16 - KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

ICS

01.040.13 - Mjedis. Mbrojtje e shëndetit. Siguri (Fjalorë)
13.340.10 - Veshje mbrojtëse

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim