Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-25
Time: 00:00


DS CLC/TS 50354:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 11
Publikuar: 2014-09-30
I tërhequr: 2020-04-23
Regjistri Kombëtar: 305/2020
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CLC/TS 50354:2003
CLC/TC 78
Çmim: 17 €Titulli Shqip

Metodat e provës së harkut elektrik për materialet dhe veshjet, për përdorim nga punëtorët të rrezikuar nga ekspozimi ndaj harkut elektrik

Titulli Anglisht

Electrical arc test methods for material and garments, for use by workers at risk from exposure to an electrical arc

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-16 - KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

ICS

13.260 - Mbrojtje nga goditja elektrike
13.340.10 - Veshje mbrojtëse

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

SK EN 61482-1-2:2018 replaces DS CLC/TS 50354:2014 - 2016-07-22
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim