Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:11


DS CEN/TS 15256:2014
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 44
Publikuar: 2014-09-30
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 15256:2005
CEN/TC 162
Çmim: 34 €Titulli Shqip

Veshje mbrojtëse -Mbrojtës dore, krahu, këmbe, gjenitale dhe qafe për përdorim në hockey në akull -Mbrojtës për lojtarët si edhe portierët -Kërkesat dhe metodat e provës

Titulli Anglisht

Protective clothing - Hand, arm, leg, genital and neck protectors for use in ice hockey - Protectors for players other than goalkeepers - Requirements and test methods

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This standard applies to personal protective equipment (excluding face and head protectors) for ice hockey players other than goal keepers. This standard specifies requirements and tests methods for innocuousness, cut resistance, ergonomics, cleaning, restraint, zone of protection, impact performance as well as provisions for marking and information for users.

Komitetet Teknike

KT-16 - KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

ICS

13.340.10 - Veshje mbrojtëse
13.340.40 - Dorashkat mbrojtëse
97.220.20 - Pajisje sportive dimërore

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim