Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:08


DS CEN/TR 15321:2014
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 23
Publikuar: 2014-09-30
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 15321:2006
CEN/TC 162
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Udhëzime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e veshjeve mbrojtëse

Titulli Anglisht

Guidelines on the selection, use, care and maintenance of protective clothing

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report sets out guidance for the selection, use, care and maintenance of clothing designed to provide protection to the wearer. The guidance set out in this Technical Report are intended for all types of protective clothing and may be completed by additional specific guidelines for clothing designed to address specific risks.

Komitetet Teknike

KT-16 - KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

ICS

13.340.01 - Pajisje mbrojtëse në përgjithësi

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim