Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:16


DS CEN ISO/TR 18690:2014
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 28
Publikuar: 2014-09-30
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN ISO/TR 18690:2012
CEN/TC 161
Çmim: 28 €Titulli Shqip

Udhëzues për përzgjedhjen , përdorimin dhe mirëmbajtjen e sigurisë të këpucëve profesionale dhe pajisjet e tjera mbrojtëse personale të cilat ofrojnë mbrojtjen e këmbëve (ISO/TR 18690 : 2012)

Titulli Anglisht

Guidance for the selection, use and maintenance of safety and occupational footwear and other personal protective equipment offering foot and leg protection (ISO/TR 18690:2012)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO/TR 18690:2012 provides guidance for the selection, use and maintenance of personal protective equipment and safety and occupational footwear. It is intended for footwear manufacturers and suppliers, employers and self-employed people, safety engineers and other users. ISO/TR 18690:2012 also provides guidance for preparing national guidance in this area.

Komitetet Teknike

KT-16 - KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

ICS

13.340.50 - Këpucë mbrojtëse

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim