Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-08
Time: 01:11


SK EN ISO 3650:2014
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 17
Publikuar: 2014-09-10
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 3650:1998
CEN/TC 290
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Specifikime gjeometrike të produktit (GPS) -Etalonet e gjatësisë -Kalibrat

Titulli Anglisht

Geometrical product specifications (GPS) - Length standards - Gauge blocks (ISO 3650:1998)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-6 - KT. për Metrologji

ICS

17.040.30 - Mjete matëse

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim