Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 08:55


SK EN 15566:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 70
Publikuar: 2014-07-14
I tërhequr: 2019-05-24
Regjistri Kombëtar: 276/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 15566:2009
CEN/TC 256
Çmim: 42 €Titulli Shqip

Zbatime në hekurudhë-Vagonat-Rrota me dhëmbë (ingranazhe) tërheqëse dhe bashkuese me vida

Titulli Anglisht

Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw coupling

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This standard specifies the requirement of the draw gear and screw coupling for the end rolling stock which have to couple with other interoperable rolling stock (freight wagons, locomotives, passenger vehicles ...). This standard covers the functionality construction, interfaces, testing including pass fail criteria for draw gear and screw coupling. The standard describes three categories of classification of draw gear and screw coupling, (1 MN, 1,2 MN and 1,5 MN).

Komitetet Teknike

KT-4 - KT. për Transport dhe Shërbime Postare

ICS

45.040 - Materiale dhe komponentë për inxhinieri hekurudhore
45.060.01 - Pjesë rrokullisëse të vagonave dhe lokomotivave

Direktivë

2001/16/EC - Direktiva 2001/16/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 19 marsit 2001 mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor konvencional trans-evropian
96/48/EC - Ndërveprimi i sistemeve hekurudhore ndër-Evropiane të shpejtësisë së lartë

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2019-12-19 
70 
42 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Vagonat hekurudhore-Mekanizmi lidhës (bashkues) i vagonave
English
Published 
2023-07-31 
80 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Vagonat hekurudhore-Mekanizmi lidhës (bashkues) i vagonave

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim