Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 09:00


SK EN 15551:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 74
Publikuar: 2014-07-14
I tërhequr: 2019-05-24
Regjistri Kombëtar: 276/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 15551:2009
CEN/TC 256
Çmim: 45 €Titulli Shqip

Zbatime në hekurudhë-Vagonat-Amortizatorët

Titulli Anglisht

Railway applications - Railway rolling stock - Buffers

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard defines the requirements for buffers with 105 mm, 110 mm and 150 mm stroke for vehicles or units which use buffers and screw coupling at the coupling interface with other interoperable rolling stock. It covers the functionality, interfaces and testing procedures, including pass fail criteria, for buffers. NOTE Typically, buffers with a stroke of 105 mm are used on freight wagons and locomotives, buffers with a stroke of 110 mm are used on coaches and locomotives and buffers with a stroke of 150 mm are used on freight wagons. It defines the different categories of buffers, the space envelope, static and dynamic characteristics and energy absorption. It includes a calculation method to determine the minimum size of the buffer head to avoid override between buffers. It defines the static and dynamic characteristics of the elastic systems. It also defines the requirements for buffers with integrated crash elements (crashworthy buffers) for tank wagons only according to RID. The requirements of this European Standard also apply to locomotives and passenger coaches which have to meet the crashworthiness requirements of EN 15227 for buffers in normal service only. The properties for the energy absorbing function are defined in EN 15227 and the requirements specified in Clause 7 for tank wagons according to RID are not applicable to locomotives and passenger coaches. Diagonal buffers are excluded from this European Standard. For vehicles which have to comply with crashworthiness requirements (locomotives, cab cars or passenger coaches according to EN 15227, tank wagons according to RID), typically crashworthy buffers (buffers with a deformable housing and/or the need for an opening in their mounting flange) or buffers which form part of a combined system consisting of a special buffer (e.g. middle flange buffer) and a deformation element are used. For these types of buffers, interoperability is possible, but interchangeability with freight wag

Komitetet Teknike

KT-4 - KT. për Transport dhe Shërbime Postare

ICS

45.060.01 - Pjesë rrokullisëse të vagonave dhe lokomotivave

Direktivë

2001/16/EC - Direktiva 2001/16/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 19 marsit 2001 mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor konvencional trans-evropian
96/48/EC - Ndërveprimi i sistemeve hekurudhore ndër-Evropiane të shpejtësisë së lartë

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2023-07-31 
79 
45 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë - Vagonat hekurudhorë - Amortizatorët
English
Published 
2019-12-19 
83 
48 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë-Vagonat hekurudhorë-Amortizatorët

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim