Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-23
Time: 09:38


SK EN 13775-5:2014
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 23
Publikuar: 2014-07-14
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 13775-5:2004
CEN/TC 256
Çmim: 25 €Titulli Shqip

Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 5 : Karkasa me 3 aksrrotat

Titulli Anglisht

Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 5: Bogies with 3 wheelsets

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies principles and requirements for measuring bogies with 3 wheelsets. This ensures that the measuring processes are applied in accordance with uniform criteria. It applies to new and modified bogies with 3 wheelsets. Provisions going beyond the scope of these requirements are generally agreed between the contracting parties involved. The measuring processes relate to the bogies with or without add-ons in their entirety or just part of them if the geometrical structure does not permit anything else. Where appropriate, other measuring processes not specified here are necessary and are specified in each individual case.

Komitetet Teknike

KT-4 - KT. për Transport dhe Shërbime Postare

ICS

45.060.20 - Mjete të tërhequra (vagona)

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-07-14 
11 
17 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 1 : Parimet e matjeve
English
Published 
2014-07-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 2 : Vagonat me karkasa per transportin e mallrave
English
Published 
2014-07-14 
36 
32 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe të modifikuar për ngarkimin e mallrave -Pjesa 3 : Vagonat me dy grupe rrotash per transportin e mallrave
English
Published 
2014-07-14 
34 
31 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe e vagonave të modifikuar për të ngarkuar -Pjesa 4 : Karkasa me 2 aksrrota
English
Published 
2014-07-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Zbatime në hekurudhë -Matja e vagonave të rinj dhe e vagonave të modifikuar për të ngarkuar -Pjesa 6 : Vagona për ngarkim të shumëfishtë dhe të nyjëzuar

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim