Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 08:30


SK EN 50293:2014
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 18
Publikuar: 2014-01-14
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 50293:2012
CLC/BTTF 69-3
Çmim: 22 €Titulli Shqip

Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor -Përputhshmëria elektromagnetike

Titulli Anglisht

Road traffic signal systems - Electromagnetic compatibility

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This product standard for EMC requirements applies to road traffic signal systems. The range of products included within the scope of this European Standard are road traffic signal systems and devices including for example signal heads, signalling devices and traffic signs, controller and housing, supports, interconnections, traffic detectors, monitoring equipment, electrical supply. Road traffic signal systems operating in conjunction with other systems e.g. public lighting, railway systems should also comply with the respective standard and should not reduce the safety of all the equipment. Central Office equipment is excluded from this standard. Items with a radio-communication function should also refer to the European ETSI standards.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

33.100.01 - Kompatibilitet elektromagnetik në përgjithësi
93.080.30 - Instalimet dhe pajisjet rrugore

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim