Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 21:59


DS CEN TS 14632:2014
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 37
Publikuar: 2014-01-14
I tërhequr: 2024-03-18
Regjistri Kombëtar: 119/2014
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 14632:2012
CEN/TC 155
Çmim: 32 €Titulli Shqip

Sistemet e tubacioneve plastike për drenazhimin/kullimin pa presion nën tokë dhe sistemin e kanalizimit të ujrave të zeza pa presion -Lëndët plastike të përforcuara me xham me termovendosje ( GRP ) të bazuara në rezinën e poliesterit të pa saturuar ( UP ) -Udhëzues për vlerësimin e konformitetit

Titulli Anglisht

Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the assessment of conformity

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Specification gives guidance on the assessment of conformity of GRP-UP (glass-reinforced thermosetting resins based on unsaturated polyesters) piping products and assemblies in accordance with EN 1796 and EN 14364 intended to be included in the manufacturer’s quality plan as part of the quality management system and for the establishment of third-party certification procedures. This Technical Specification also gives guidance on the assessment of conformity of GRP-UP manholes and inspection chambers in accordance with prEN 15383. Pipes according to EN 14364 are used for manufacturing the shafts and chamber units. Additional statements as needed to assess the conformity of manholes and inspection chambers are given in Annex F. NOTE 1 It is recommended that the quality management system conforms to or is no less stringent than the relevant requirements to EN ISO 9001 [3]. NOTE 2 If third-party certification is involved, it is recommended that the certification body is accredited to EN 45011 [1], EN 45012 [2] or EN ISO/IEC 17021 [5], as applicable.

Komitetet Teknike

KT-17 - KT. për Metale, Plastikë dhe Elektrikë

ICS

23.040.01 - Përbërës të tubacioneve dhe tubacione në përgjithësi
91.140.60 - Sisteme të furnizimit me ujë
91.140.80 - Sisteme të evakuimit të ujit
93.030 - Sisteme të jashtme të shkarkimit (ujra të zeza).
23.040.05 -

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim