Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:51


DS CEN ISO/TS 10272-3:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 25
Publikuar: 2013-12-23
I tërhequr: 2020-10-01
Regjistri Kombëtar: 327/2020
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN ISO/TS 10272-3:2010
CEN/TC 275
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Mikrobiologjia e produkteve ushqimore për njerëz dhe kafshë -Metoda horizontale për diktimin dhe numërimin e Campylobacter spp -Pjesa 3 : Metoda gjysëm sasiore (ISO/TS 10272 -3 : 2010)

Titulli Anglisht

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS 10272-3:2010)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO/TS 10272-3:2010 describes a horizontal method for the semi-quantitative determination of Campylobacter spp. It is applicable to products intended for human consumption or for the feeding of animals, and to environmental samples in the area of food production and food handling. However, it is possible that ISO/TS 10272-3:2010 is not appropriate in every detail for certain products, deviations from it being made necessary for technical reasons. It is possible that ISO/TS 10272-3:2010 is not applicable at all to some other products.

Komitetet Teknike

KT-12 - KT. për Teknologji Agroushqimore

ICS

07.100.30 - Mikrobiologji ushqimore

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim