Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 22:42


DS CEN/TR 13387:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 182
Publikuar: 2013-12-04
I tërhequr: 2020-10-01
Regjistri Kombëtar: 327/2020
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 13387:2004
CEN/TC 252
Çmim: 61 €Titulli Shqip

Artikuj të përdorimit dhe të kujdesit për fëmijët -Udhëzimet për sigurinë

Titulli Anglisht

Child use and care articles - Safety guidelines

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

No scope available

Komitetet Teknike

KT-11 - KT. për Lodra, Pajisje Sportive dhe Rekreacion

ICS

97.190 - Pajisje për fëmijë

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim