Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:20


DS CEN TR 16303-2:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 32
Publikuar: 2013-05-13
I tërhequr: 2024-02-13
Regjistri Kombëtar: 103/2013
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 16303-2:2012
CEN/TC 226
Çmim: 29 €Titulli Shqip

Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 2 : Modelimi dhe verifikimi i automjetit

Titulli Anglisht

Road restraint systems - Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system - Part 2: Vehicle Modelling and Verification

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

The aim of this Technical Report is to provide a step-by-step description of the development process of a reliable vehicle model for the simulations of full-scale crash tests giving the reader a first synthetic summary of problems encountered in the different steps of the vehicle modelling process.

Komitetet Teknike

KT-16 - KT. për Pajisje Mbrojtëse Personale

ICS

13.200 - Parandalim i aksidenteve dhe katastrofave
93.080.30 - Instalimet dhe pajisjet rrugore

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-13 
10 
15 € 
PDF
Blej
Sistemet e kufizimit (sigurisë) në rrugë -Udhëzues për mekanikën kompjuterike të provës së përplasjes (goditjes) ndaj sistemit të kufizimit në rrugë -Pjesa 1 : Informacion me referencë të përbashkët dhe raportimi Road restraint systems -Guidelines for computational mechanics of crash testing against vehicle restraint system -Part 1 : Common reference information and reporting

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim