Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 16:43


SK EN 12015:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 20
Publikuar: 2012-09-27
I tërhequr: 2021-08-06
Regjistri Kombëtar: 95/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 12015:2004
CEN/TC 10
Çmim: 23 €Titulli Shqip

Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi

Titulli Anglisht

Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies the emission limits in relation to electromagnetic disturbances and test conditions for lifts, escalators and moving walks, which are intended to be permanently installed in buildings. These limits however, may not provide full protection against disturbances caused to radio and TV reception when such equipment is used within distances given in Table 1. This standard addresses the environmental conditions stated in the EN 81 series of standards and EN 115 (humidity, temperature, etc.), so far as they are related to EMC performance.

Komitetet Teknike

KT-10 - KT. për Makineri

ICS

33.100.10 - Emetim
91.140.90 - Ashensorë. Shkallë mekanike

Direktivë

2004/108/EC - Direktiva 2004/108/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 15 dhjetor 2004 për përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike dhe shfuqizimin e Direktivës 89/336/EEC
89/336/EEC - Direktiva e Keshillit 89/336/EEC 3 Maj 1989 Kompatibiliteti elektromagnetik (EMC)

Veprim Kombëtar

SK EN 12015:2016 replaces SK EN 12015:2012 - 2016-07-22
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2016-07-25 
20 
23 € 
PDF
Blej
Përputhshmëria elektromagnetike -Standarde të familjes së produkteve për ashensorët, për shkallët lëvizëse dhe për konvejerët për pasagjerët Emetimi

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim