Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-04-24
Time: 03:52


SK EN 12430:2011
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 12
Publikuar: 2011-08-26
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 12430:2013
CEN/TC 88
Çmim: 17 €Titulli Shqip

Përdorimi I produkteve të izolimit për ndërtesa -Përcaktimi I sjelljes ndaj ngarkesës në një pikë

Titulli Anglisht

Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under point load

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies equipment and procedures for determining the behaviour of products under a force applied to a small area of a test specimen at a given speed. It is applicable to thermal insulating products. This European Standard can be used to determine whether the products have sufficient strength to withstand forces applied directly to them either during installation or during application, mainly caused by pedestrian traffic. NOTE The test methods given in the main body of the standard and in Annex A are reported and interpreted in different ways. The similarities that exist between the methods are not sufficient to permit reasonable comparisons to be made.

Komitetet Teknike

KT-1 - KT. për Ndërtim

ICS

91.100.60 - Materiale për izolim termik dhe akustik

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim