Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2022-08-08
Time: 02:12


SK EN 15184:2010
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 13
Publikuar: 2010-09-02
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 15184:2006
CEN/TC 104
Çmim: 18 €Titulli Shqip

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave prej betoni -Metodat e testimit -Adezioni në prejre i çelikut të veshur ndaj betonit (pull -out test)

Titulli Anglisht

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Shear adhesion of coated steel to concrete (pull-out test)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European Standard specifies a method for determining the shear adhesion of steel rebar coated with a corrosion protection product or system and embedded in a standard reference concrete. The test applies to products based on hydraulic binders or polymers or mixtures of both.

Komitetet Teknike

KT-1 - KT. për Ndërtim

ICS

91.080.40 - Struktura prej betoni

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim