Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-23
Time: 09:10


SK EN 13859-1:2009
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 33
Publikuar: 2009-03-30
I tërhequr: 2019-11-04
Regjistri Kombëtar: 287/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 13859-1:2005
CEN/TC 254
Çmim: 31 €Titulli Shqip

Shtresa fleksible për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1 : Nënshtresat për mbulimin e çatisë me elementë të vegjël

Titulli Anglisht

Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This document specifies the characteristics of flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this document.

Komitetet Teknike

KT-1 - KT. për Ndërtim

ICS

01.040.91 - Ndërtimi dhe materialet e ndërtimit (Fjalorë)
91.100.50 - Lidhësa. Materiale të papërshkueshëm

Direktivë

89/106/EEC - Direktiva e Keshillit 89/106/EEC ne 21 Dhjetor 1988 per Produkte ndërtimi

Veprim Kombëtar

SK EN 13859-1:2019 replaces SK EN 13859-1:2009 - 2016-10-19
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2019-11-12 
44 
34 € 
PDF
Blej
Shtresa fleksible për hidroizolim-Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtresat për mbulimin e çatisë me elementë të vegjël
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fletët fleksibël për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave -Pjesa 2 : Nënshtresat për muret
English
Published 
2019-11-12 
40 
32 € 
PDF
Blej
Fletë fleksibël për hidroizolim - Përkufizimet dhe karakteristikat e nënshtresave - Pjesa 2: Nënshtresat për mure

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim