Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 16:39


SK ISO 15686-1:2008
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 53
Publikuar: 2008-09-29
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
ISO 15686-1:2000
ISO/TC 59/SC 14
Çmim: 38 €Titulli Shqip

Ndërtesa dhe aksesorë ndërtimi -Planifikimi i jetëgjatësisë -Pjesa 1 : Parime të përgjithshme

Titulli Anglisht

Buildings and constructed assets -- Service life planning General principles

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-1 - KT. për Ndërtim

ICS

91.040.01 - Ndërtesat në përgjithësi

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2008-09-29 
32 
29 € 
PDF
Blej
Ndërtesa dhe aksesorë ndertimi -Planifikimi i jetëgjatësis -Pjesa 2 : Procedurat e parashikimit jetëgjatësisë
English
Published 
2008-09-29 
40 
32 € 
PDF
Blej
Ndërtesa dhe aksesorë ndërtimi -Planifikimi i jetëgjatësisë -Pjesa 3 : Kontrollet dhe inspektimet e performances

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim