Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-02-22
Time: 01:49


SK EN 13859-2:2019
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 40
Publikuar: 2019-11-12
Regjistri Kombëtar: 290/2019
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 13859-2:2014
CEN/TC 254
Çmim: 32 €Titulli Shqip

Fletë fleksibël për hidroizolim - Përkufizimet dhe karakteristikat e nënshtresave - Pjesa 2: Nënshtresat për mure

Titulli Anglisht

Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This European standard specifies the characteristics of flexible sheets for underlays for walls which are to be used in walls behind outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this document.

Komitetet Teknike

KT-1 - KT. për Ndërtim

ICS

91.100.50 - Lidhësa. Materiale të papërshkueshëm

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Shtresa fleksible për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1 : Nënshtresat për mbulimin e çatisë me elementë të vegjël
English
Published 
2019-11-12 
44 
34 € 
PDF
Blej
Shtresa fleksible për hidroizolim-Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtresat për mbulimin e çatisë me elementë të vegjël
English
Withdrawn 
2009-03-30 
33 
31 € 
PDF
Blej
Fletët fleksibël për hidroizolim -Përcaktimet dhe karakteristikat e nënshtresave -Pjesa 2 : Nënshtresat për muret

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim