Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 09:15


CEN/TR 81-10:2017
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 26
Publikuar: 2017-07-28
Regjistri Kombëtar: 204/2017
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 81-10:2008
CEN/TC 10
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81

Titulli Anglisht

Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretrations - Part 10: System of the EN 81 series of standards

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report describes the system of the EN 81 series of standards. As long as the internal rules of CEN do not specify provisions to handle interpretations, this Technical Report also describes the procedure for interpretations to be followed by the working groups of CEN/TC 10.

Komitetet Teknike

KT-10 - KT. për Makineri

ICS

91.140.90 - Ashensorë. Shkallë mekanike

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

CEN/TR 81-10:2017 replaces DS CEN/TR 81-10:2013 - 2016-07-22
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim