Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-24
Time: 16:32


SK EN 55016-2-3:2015
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 259
Publikuar: 2015-12-08
I tërhequr: 2018-07-12
Regjistri Kombëtar: 142/2015
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 55016-2-3:2010
CLC/TC 210
Çmim: 70 €Titulli Shqip

Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së radiozhurmave dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së zhurmave dhe imunitetit - Matjet e zhurmave të drejtuara

Titulli Anglisht

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Asnjë informacion i shtuar.

Komitetet Teknike

KT-18 - KT. për Teknologji Informative

ICS

33.100.10 - Emetim
33.100.20 - Imunitet

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2010-09-28 
107 
51 € 
PDF
Blej
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së çrregullimeve radioelektrike dhe të imunitetit -Pjesa 1 -4 : Aparaturat për matjen e çrregullimeve radioelektrike dhe imunitetit -Pajisjet ndihmëse -Çrregullimet në formë rrezore
English
Published 
2015-12-08 
233 
65 € 
PDF
Blej
Specifikime për aparaturat dhe metodat e matjes së radiozhurmave dhe të imunitetit - Pjesa 2-1: Metodat e matjes së zhurmave dhe imunitetit - Matjet e zhurmave të drejtuara

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim