Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:11


DS CEN TR 15350:2015
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 53
Publikuar: 2015-02-11
I tërhequr: 2023-03-09
Regjistri Kombëtar: 134/2015
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 15350:2013
CEN/TC 231
Çmim: 38 €Titulli Shqip

Vibrime mekanike - Udhëzim për vlerësimin e shpërthimit në vibrimin e transmetuar me dorë duke përdorur informacionin e disponueshëm duke përfshirë edhe atë që jepet nga prodhuesi i makinerisë.

Titulli Anglisht

Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report gives guidelines for estimating, assessing and documenting the daily vibration exposure due to the use of hand-held power tools and hand-guided machines, according to the requirements of the European Physical Agents Directive (vibration) 2002/44/EC. This Technical Report is addressed to competent services for the assessment of vibration exposure at the workplace and to national authorities and industrial organisations. It helps to establish documentation for specific machinery or work situations and can also be useful for employers. It follows the method of EN ISO 5349-1 and EN ISO 5349-2 but instead of measuring the vibration magnitudes at the specific workplaces, the methods in this Technical Report use existing vibration values from other sources of information including those provided by the manufacturers of the machinery according to the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC. It is important that the vibration values used in the exposure assessment are representative of those in the specific use of the machinery. Workplace measurements, however, are required if suitable data are not available to represent the vibration under the specific working conditions or if the calculation results do not help to decide whether or not the vibration exposure limit value or exposure action value is likely to be exceeded. This Technical Report gives guidance on how to estimate the exposure duration and the daily vibration exposure A(8) as defined in EN ISO 5349-1. It also offers a simple method for estimating the daily vibration exposure by means of a table which indicates the vibration exposure as a function of the equivalent vibration total value and the associated exposure duration. Both methods can be used even in cases of multiple exposures on the same day. Annex A gives guidance for manufacturers and suppliers of machinery concerning information that warns of risks from vibration, which should be reported to the customer.

Komitetet Teknike

KT-10 - KT. për Makineri

ICS

13.160 - Vibracion, goditje e ndikime të tyre tek njeriu

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim