Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 09:12


DS CEN/TS 12872:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 26
Publikuar: 2013-12-09
I tërhequr: 2018-08-06
Regjistri Kombëtar: 240/2018
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TS 12872:2007
CEN/TC 112
Çmim: 26 €Titulli Shqip

Pllaka me bazë druri -Instruksione mbi përdorimin e pllakave ngarkesë -mbajtëse në dysheme, mure dhe cati

Titulli Anglisht

Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This document gives guidance on the use of wood-based panels in structural applications as structural floor and roof decking on joists or structural wall sheathing on studs in accordance with EN 12871. It provides information on:  inspection at site;  transport and delivery;  handling;  stacking;  storage;  moisture content, conditioning and the effects of moisture;  cutting and machining;  selection;  installation.

Komitetet Teknike

KT-1 - KT. për Ndërtim

ICS

79.060.01 - Panele me bazë druri në përgjithësi

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

DS CEN/TR 12872:2019 replaces DS CEN/TS 12872:2013 - 2016-07-22
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim