Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:42


DS CEN/TR 16391:2013
Status: Published
Gjuha: English
Faqe: 20
Publikuar: 2013-09-13
Regjistri Kombëtar:
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 16391:2012
CEN/TC 231
Çmim: 23 €



Titulli Shqip

Vibrimi dhe goditja mekanike -Vibrimi i transmetuar në dorë -Ndikimi i forcave çift në ndërveprimin makine dorë për vlerësimin e ekspozimit

Titulli Anglisht

Mechanical vibration and shock - Hand-transmitted vibration - Influence of coupling forces at the hand-machine interface on exposure evaluation

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

This Technical Report provides an overview of the current state of knowledge on the relationship between vibration exposures, coupling forces and damage to the hand-arm system. It provides general guidance on how to build the reduction of coupling forces into workplace action plans to control vibration exposures and how the reduction of coupling forces may be incorporated into machine design. An example of an empirical relationship that accounts for the coupling force in assessments of vibration magnitudes is also provided.

Komitetet Teknike

KT-10 - KT. për Makineri

ICS

13.160 - Vibracion, goditje e ndikime të tyre tek njeriu

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim