Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-06-24
Time: 23:52


DS CEN/TR 81-10:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 24
Publikuar: 2013-09-13
I tërhequr: 2017-04-26
Regjistri Kombëtar: 109/2013
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
CEN/TR 81-10:2004
CEN/TC 10
Çmim: 26 €



Titulli Shqip

Rregulla të sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve -Bazat dhe interpretimet -Pjesa 10 : Sistemet e series së standardeve EN 81

Titulli Anglisht

Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics - Part 10: System of the EN 81 series of standards

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Describes the system of the EN 81 series of standards and the procedure for interpretations followed by the working groups of CEN/TC 10.

Komitetet Teknike

KT-10 - KT. për Makineri

ICS

91.140.90 - Ashensorë. Shkallë mekanike

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

CEN/TR 81-10:2017 replaces DS CEN/TR 81-10:2013 - 2016-07-22
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim