Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 09:24


SK EN 60728-1-1:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 69
Publikuar: 2013-08-16
I tërhequr: 2018-07-12
Regjistri Kombëtar: 105/2013
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 60728-1-1:2010
CLC/TC 209
Çmim: 42 €Titulli Shqip

Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 1 -1 : Kabllimi RF për rrjeta shtëpiake dy drejtimëshe

Titulli Anglisht

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 1-1: RF cabling for two way home networks

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

IEC 60728-1-1:2010(E) provides the requirements and describes the implementation guidelines of RF cabling for two-way home networks; it is applicable to any home network that distributes signals provided by CATV/MATV/SMATV cable networks (including individual receiving systems) having a coaxial cable output. It is also applicable to home networks where some part of the distribution network uses wireless links, for example in place of the receiver cord. It is therefore applicable to RF cabling for two-way home networks with wired cords or wireless links inside a room and primarily intended for television and sound signals operating between about 5 MHz and 3 000 MHz. The frequency range is extended to 6 000 MHz for distribution techniques that replace wired cords with a wireless two-way communication inside a room (or a small number of adjacent rooms) that uses the 5 GHz to 6 GHz band.

Komitetet Teknike

KT-18 - KT. për Teknologji Informative

ICS

33.060.30 - Radio rele dhe sisteme fikse për komunikim me satelit
33.160.01 - Sisteme audiovizive, audio dhe video në në përgjithësi

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2013-05-07 
88 
48 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 11 : Siguria
English
Withdrawn 
2010-09-28 
39 
32 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllor për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 1 -2 : Kërkesa performance për sinjale të dërguara në prizën dalëse në funksionim
English
Published 
2013-08-16 
80 
45 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllore për sinjal televiziv, zanor dhe shërbime ndërvepruese -Pjesa 13 : Sisteme optike për transmetime të sinjaleve radiotelevizive
English
Withdrawn 
2010-09-28 
43 
34 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjale televizivë, sinjale zanorë dhe shërbime ndërvepruese-Pjesa 7-3: Monitorimi igjendjes të instalimeve të jashtëme me rrjeta hibride me fibër optike dhe kabëll koaksial -Specifikim i burimt të fuqisë të bus të ndërfaqes të receptorit me impulse
English
Published 
2011-09-19 
49 
36 € 
PDF
Blej
Rrjeta kabllorë për sinjal televiziv zanor dhe shërbime ndërvepruese Pjesa 7-3: Monitorimi i gjendjes të instalimeve të jashtëme të rrjetit hybrid me fibër optke dhe kabëll koaksial – Ushqimi i bus-it të ndërfaqes të receptorit me impulse

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim