Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-04-24
Time: 03:25


SK EN 55024:2013
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 105
Publikuar: 2013-08-16
I tërhequr: 2023-02-22
Regjistri Kombëtar: 105/2013
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN 55024:2010
CLC/TC 210
Çmim: 51 €Titulli Shqip

Pajisje të teknologjisë së informacionit -Karakteristika të imunitetit -Kufijtë dhe metodat e matjes

Titulli Anglisht

Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

Defines the immunity test requirements for information technology equipment (ITE, as defined in CISPR 22) in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances, including electrostatic discharges (ESD). Procedures are defined for the measurement of ITE and limits are specified which are developed for ITE and within the frequency range from 0 Hz to 400GHz.This publication establishes requirements which will provide an adequate level of intrinsic immunity so that the equipment will operate as intended in its environment. The test requirements are specified for each port considered.

Komitetet Teknike

KT-18 - KT. për Teknologji Informative

ICS

33.100.20 - Imunitet

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim