Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2012-08-08 
18 
22 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 1 : Aspektet e absorbushmërisë
English
Published 
2012-08-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 2 : Shkalla e transmetimit të avullit të lagësht në veshjet prej shtrese të hollë permeable/të përshkueshme
English
Published 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Metoda e provës per veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 3 : Hidroizoluesit
English
Published 
2011-08-01 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 4 : Përputhshmëria -
English
Withdrawn 
2011-08-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 6 : Kontrolli i aromës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për veshjet mbështjellëse fillestare -Pjesa 6 : Kontrolli i aromës
English
Published 
2012-08-08 
31 
29 € 
PDF
Blej
Sistemet ngritëse në formë çante për përdorim në rast rreziku dhe zjarri -Siguria dhe kerkesa të performancës
English
Withdrawn 
2019-04-10 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastrimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet- Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit, proçesorët dhe produktet, metodat e provës, kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
English
Withdrawn 
2012-08-08 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet -Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit ,proçesorët dhe produktet ,metodat e provës ,kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
English
Withdrawn 
2013-11-26 
24 
26 € 
PDF
Blej
Veshjet kirurgjikale, veshjet dhe kostume të pastimit me ajër, që përdoren si pajisje mjekësore për pacientët, stafin klinik dhe pajisjet -Kërkesat e përgjithshme për prodhuesit , proçesorët dhe produktet ,metodat e provës ,kërkesat e performancës dhe nivelet e performancës
English
Withdrawn 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Koncentratet për homodializën dhe terapitë që lidhen me të
English
Published 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kateterët - Metodat e provës për zhubravitjen e kateterëve me mënyrë të thjeshtë dhe tubat për përdorim mjekësor
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje për frymëmarrje -Pajisje për frymëmarrje në zhytje me qark të hapur me vetëpërmbajtje për tu përdorur me Nitrox dhe oksigjen të ngjeshur -Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2013-11-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Proçedurat për marrjen e mostrës që përdoren për provën e oranuar për pajisjet mjekësore të diagnostikimit in vitro -Aspektet statistikore
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e shpëtimit -Transportimi i inkubatorëve -Pjesa 1 : Kushtet e ndërfaqes
English
Withdrawn 
2012-08-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Sistemet e shpëtimit -Transportimi i inkubatorëve -Pjesa 2 : Kërkesat e sistemit
English
Withdrawn 
2013-11-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysmëmaskat dhe çerekmaskat -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2017-12-01 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes -Gjysmëmaskat dhe çerekmaskat -Kërkesat, prova, markimi
English
Published 
2020-08-25 
50 
36 € 
PDF
Blej
WC-të dhe kasetat e ujit për WC-të
English
Published 
2011-08-01 
20 
23 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore jo aktive -Kërkesat e performancës dhe metodat e provës për garzën prej pambuku absorbues dhe pambukun absorbues si dhe garzën viskoze
628 gjetur, faqja4 nga32 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4