Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-20 
41 
34 € 
PDF
Blej
Mjete presioni për pronësinë humane (PVHO) – Sistemet shumëvendore të dhomave të presionit për terapi hiperbarike – Performanca, kërkesat e sigurisë dhe prova
English
Published 
2015-11-16 
16 
20 € 
PDF
Blej
Bakri dhe lidhjet e bakrit - Përcaktimi i përmbajtjes së zinkut - Pjesa 2: Metoda spektrometrike e absorbimit të flakës atomike (FAAS)
English
Published 
2016-07-20 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare - Kabinete dushi shumëfunksionale
English
Published 
2013-11-26 
61 
42 € 
PDF
Blej
Pajisje për frymëmarrje -Pajisje për zhytje me qark të hapur, me gaz të ngjeshur që ushqehen nëpërmjet tubit -Pjesa 1 : Pajisjet sipas kërkesës
English
Published 
2016-07-20 
58 
38 € 
PDF
Blej
Pajisjet respiratore - Aparati për furnizim me gaz të kompresuar nga kërthiza - Pjesa 2:Aparati me rjedhje te lirë
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisje sanitare - Përhapjet metakrilike me përmbajtje të lartë mbushëse
English
Published 
2015-11-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Simbolet për përdorimin e etiketimit në pajisjet mjekësore - Kërkesat për etiketimin e pajisjeve mjekësore me përmbajtje ftalati
English
Withdrawn 
2016-07-20 
37 
32 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit
English
Published 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit
English
Withdrawn 
2015-11-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Kateterët për ushqim entesal me një përdorim dhe pajisjet e ushqimit si dhe bashkimet e tyre - Projektimi dhe prova
English
Withdrawn 
2015-11-16 
13 
18 € 
PDF
Blej
Kateterë urinare sterile njëpërdorimësh
English
Withdrawn 
2012-08-08 
13 € 
PDF
Blej
Kateterët dhe pajisjet ndihmëse sterile të kullimit me një perdorim
English
Withdrawn 
2012-08-08 
16 
20 € 
PDF
Blej
Kateterët me perijashtim të kateterët intravascular -metodat e provës për vetitë e përbashkëta
English
Withdrawn 
2013-11-26 
17 
22 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Instrumente
English
Published 
2017-12-01 
17 
22 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Instrumente
English
Withdrawn 
2013-11-26 
14 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Pajisje
English
Published 
2017-09-29 
14 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Pajisje
English
Withdrawn 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Materiale
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Materiale
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Stomatologjia -Pajisje mjekësore për stomatologjinë -Implante Dentare
628 gjetur, faqja7 nga32 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7