Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2013-12-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet per produktet e rrafshta te laminuara ne te nxehte te prodhuara nga çeliqe me qendrueshmeri te larte per formim ne te ftohte -Pjesa 2 : Kushtet e livrimit per qeliqet e laminuar ne menyre termomekanike
English
Published 
2013-12-09 
15 € 
PDF
Blej
Specifikimet per produktet e rrafshta te laminuara ne te nxehte te prodhuara nga çeliqe me qendrueshmeri te larte per formim ne te ftohte -Pjesa 3 : Kushtet e livrimit per qeliqet e normalizuara ose te laminuara dhe normalizuara
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llac murature -Pjesa 1 : Percaktimi i shperndarjes se permasave te pjesve (me analizen e sitave)
English
Published 
2014-09-08 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 10 : Percaktimi i mases vellimore te thate te llaqit te ngurtesuar
English
Withdrawn 
2014-09-08 
13 
18 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 11 : Percaktimi i rezistences ne shtypje dhe perkulje te llaqit te ngurtesuar
English
Withdrawn 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 12 : Percaktimi i rezistences ngjitese te llaqit te suvatuar te ngurtesuar ne nenshtresa
English
Published 
2008-09-29 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature -Pjesa 17 : Përcaktimi i përmbajtjes së klorureve të tretshme në ujë të llaçit të freskët
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 18 : Percaktimi i koeficientit te ujethithjes gjate veprimit kapilar te llaqit te ngurtesuar
English
Published 
2014-09-08 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 19 : Percaktimi i pershkueshmerise se avujve te ujit te llaqit te ngurtesuar dhe suvatuar
English
Withdrawn 
2013-12-09 
22 
25 € 
PDF
Blej
Produkte të sheshtë prej çeliku, të petezuara në të ftohtë dhe të veshura elektrolikisht me zink -Kushtet teknike të lëvrimit
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 2 : Vellimi i mostrimit te llaqit dhe pergatitja e llaqit per prove
English
Published 
2014-09-08 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 21 : Percaktimi i pershtatshmerise se llaqit te bere per mbulese me nenshtrese
English
Published 
2008-09-29 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature -Pjesa 3 : Përcaktimi i konsistences së llaçit të fresket (me tavolinën e rrjedhshmërisë)
English
Published 
2014-09-08 
13 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 4 : Percaktimi i konsistences se llaqit te fresket (me penetrim te zhytesit)
English
Published 
2014-09-08 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metoda prove per llaq murature -Pjesa 6 : Percaktimi i mases vellimore te llaqit te fresket
English
Published 
2008-09-29 
13 € 
PDF
Blej
Metoda prove për llaç murature -Pjesa 7 : Përcaktimi i përmbajtjs së ajrit të llaçit të freskët
English
Published 
2013-12-09 
16 
20 € 
PDF
Blej
Prova me ultratinguj e produkteve te rrafshta prej qeliku me trashesi te barabarte ose me te madhe se 6 mm (metoda me reflektim)
English
Published 
2013-12-09 
15 
20 € 
PDF
Blej
Kërkesat e livrimit për kushtet e sipërfaqes të pllakave, fletëve të gjera dhe seksioneve prej çeliku të laminuar në të nxehtë Kërkesat e përgjithshme
English
Published 
2013-12-09 
12 
17 € 
PDF
Blej
Kërkesat e livrimit për kushtet e sipërfaqes të pllakave, fletëve të gjera dhe seksioneve prej çeliku të laminuar në të nxehtë Pllaka dhe fletë të gjera
English
Published 
2013-12-09 
10 
15 € 
PDF
Blej
Kërkesat e kushteve të sipërfaqes për livrimin e pllakave, fletëve të gjera dhe seksioneve prej çeliku të laminuar në të nxehtë Seksionet
1418 gjetur, faqja4 nga71 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4