Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq kundër goditjes - Prova dhe klasifikimi i rezistencës kundër presionit shpërthyes
English
Draft 
2024-06-06 
14 
18 € 
PDF
Blej
Përcaktimi i qëndrueshmërisë në ngjeshje e betonit të lehte (ajruar dhe autoklavuar) apo betonit agregat me peshë të lehtë dhe me strukturë të hapur
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Grilat e brëndshëm - Mbrojtja nga rreziku i mbytjes - Kërkesat dhe metodat e provës
English
Draft 
2024-06-06 
55 
38 € 
PDF
Blej
Dizajn për të Gjithë - Qasja me një Metodë për të Gjithë e produkteve, mallrave dhe shërbimeve - Zgjerimi i gamës së përdoruesve
English
Draft 
2024-06-06 
64 
42 € 
PDF
Blej
Prova për vetitë kimike të agregateve - Pjesa 1: Analiza kimike
English
Draft 
2024-06-06 
32 
29 € 
PDF
Blej
Qelqi në ndërtim - Qelq i silikatit gëlqeror sodik me qëndrueshmëri termike - Pjesa e 1: Përcaktimi dhe përshkrimi
English
Draft 
2024-06-06 
15 
20 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 1: Përcaktimi i rezistencës në shtypje
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementet e muraturës - Pjesa 10: Përcaktimi i përmbajtjes së lageshtise të silikatit të kalciumit dhe elementeve të muratures prej betoni të trajtuar me avull
English
Draft 
2024-06-06 
10 
15 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për elementet e muraturës - Pjesa 11: Përcaktimi i thithjes së ujit të agregateve të betonit, të gazobetonit të autoklavuar, gurëve natyror dhe të përpunuar për elemente murature për shkak të veprimit kapilar dhe kufiri fillestar i thithjes së ujit të tullave qeramike
English
Draft 
2024-06-06 
11 
17 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementet e muratures - Pjesa 13: Përcaktimi i masës vëllimore dhe densitetit të elementeve të muraturës (perveç gurit natyral)
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 14: Përcaktimi i ndryshimit të lageshtise të agregateve të betonit dhe gurëve të perpunuar si elemente murature
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elementë murature - Pjesa 2: Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve në elementët e muraturës prej betoni (sipas gjurmës në letër)
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provës për elementët e muraturës - Pjesa 2: Përcaktimi i përqindjes së boshllëqeve në elementët e muraturës prej betoni (sipas gjurmës në letër)
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 3: Përcaktimi i vëllimit neto dhe i përqindjes së boshllëqeve të elementëve të muraturës prej argjile të pjekur. sipas peshës hidrostatike
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 5: Përcaktimi i përmbajtjes së kripërave të tretshme aktive në tullat prej argjile
English
Draft 
2024-06-06 
12 
17 € 
PDF
Blej
Metoda prove për elemente murature - Pjesa 5: Përcaktimi i përmbajtjes së kripërave të tretshme aktive në tullat prej argjile
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 7: Përcaktimi i ujëthithjes së elementëve prej toke të pjekur (tulla qeramike). që shërbejnë për izolim lagështie. me vlim në ujë
English
Draft 
2024-06-06 
12 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 9: Përcaktimi i vëllimit dhe i përqindjes së boshllëqeve dhe vëllimit neto të tullave kalcium silicate të mbushura me rërë (tulla silikate)
English
Draft 
2024-06-06 
13 € 
PDF
Blej
Metodat e provave për elementë murature - Pjesa 9: Përcaktimi i vëllimit dhe i përqindjes së boshllëqeve dhe vëllimit neto të tullave kalcium silicate të mbushura me rërë (tulla silikate)
English
Draft 
2024-06-06 
20 
23 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë e përgjitshme të materialeve inerte -Pjesa 3 : Proçedura dhe terminologjia për përshkrimin e thjeshtë petrografik
1453 gjetur, faqja4 nga73 Shtyp rezultatin e kërkimit      
4