Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2010-09-02 
11 
17 € 
PDF
Blej
Komponime trajtuese -Metodat e testimit -Pjesa 1 : Përcaktimi i efiçenses per mbajtjen e ujit te komponimeve trajtuese të zakonshme
English
Published 
2011-08-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Menaxhimi ndërtimit Terminologjia dhe fusha e shërbimeve
English
Published 
2011-08-26 
26 
26 € 
PDF
Blej
Simbolet grafike për përdorim në pajisjet e automatizuara në ndërtesat e integruara
English
Published 
2020-12-24 
82 
48 € 
PDF
Blej
Performanca energjetike e ndërtesave - Cilësia e mjedisit të brendshëm - Pjesa 2: Udhëzues për përdorimin e parametrave e hyrjes (imputit) mjedisore të brendshme për projektimin dhe vlerësimin e performancës energjetike të ndërtesave
English
Published 
2006-09-13 
15 € 
PDF
Blej
Përcaktimi dhe klasifikimi për klasat e çelikut
English
Published 
2013-12-09 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kërkesa të përgjithshme teknike të shpërndarjes për produkte çeliku
English
Published 
2013-12-09 
12 € 
PDF
Blej
Seksione i flanxhe me maje konike te laminuara ne te nxehte -Tolerancat ne formen dhe permasat
English
Published 
2009-03-30 
35 
31 € 
PDF
Blej
Produktet e laminuar në të nxehtë për çeliqe konstruksionesh -Pjesa 1 : Kushtet e përgjithëshme teknike të livrimit EN 10025 -1 : 2004
English
Withdrawn 
2013-12-09 
41 
34 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 2: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione jo të lidhur
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 3: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët, të normalizuar/ të laminuar të normalizuar
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 4: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione të saldueshëm me strukturë të imët të laminuar në mënyrë termomekanike
English
Withdrawn 
2013-12-09 
28 
28 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 5: Kushtet teknike të shpërndarjes për çeliqet për konstruksione me rezistencë të përmirësuar ndaj korrozionit atmosferik
English
Withdrawn 
2013-12-09 
26 
26 € 
PDF
Blej
Produkte të laminuara në të nxehtë të çeliqeve për konstruksione-Pjesa 6: Kushtet teknike të shpërndarjes të produkteve të sheshta për çeliqet për konstruksione me qëndrueshmëri të lartë në kushtet e kalitjes dhe të temperimit
English
Withdrawn 
2008-09-29 
27 
28 € 
PDF
Blej
Sistemi i emërtimit për qeliqet -Emrat e qeliqeve
English
Withdrawn 
2008-09-29 
12 
17 € 
PDF
Blej
Sistemet për përcaktimin e çelikut -Pjesa 2 : Numrat e çelikut
English
Withdrawn 
2013-12-09 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pllaka çeliku të laminuara në të nxehtë me trashësi 3 mm ose më shumë-Tolerancat në përmasa dhe formë
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 € 
PDF
Blej
Seksionet I dhe H prej qeliku konstruksionesh-Tolerancat ne formen dhe permasat
English
Withdrawn 
2013-12-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Shirita te ngushte prej qeliku te laminuara ne te nxehte-Tolerancat ne permasat dhe formen
English
Withdrawn 
2013-12-09 
18 
22 € 
PDF
Blej
Prerje pllake/flete dhe shiriti prej çeliqeve të laminuara në mënyrë të vazhdueshme në të nxehtë në shirita të gjerë prej çeliku të lidhur dhe të pa lidhur -Tolerancat në përmasa dhe formë
English
Withdrawn 
2013-12-09 
13 € 
PDF
Blej
Profile me fllanxha te barabarta prej çeliku te laminuara ne te nxehte me maja dhe rrenje te rrumbullakuara -Permasat dhe tolerancat ne formen dhe permasat
1418 gjetur, faqja2 nga71 Shtyp rezultatin e kërkimit      
2