Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 3 : Përcaktimi i masës vëllimore të lirë dhe boshllëqeve
English
Published 
2006-09-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 4 : Përcaktimi i boshllëqeve të mbushësve kompakt të thatë
English
Withdrawn 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 5 : Përcaktimi i përmbajtjes së ujit me tharje në furrë të ventiluar
English
Withdrawn 
2008-09-29 
31 
29 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 6 : Përcaktimi i densitetit dhe ujëthithjes
English
Published 
2019-11-12 
51 
38 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve Pjesa 6 : Përcaktimi i densitetit dhe ujëthithjes
English
Published 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 7 : Përcaktimi i densitetit të mbushësit -Metoda me piknometër
English
Withdrawn 
2006-09-13 
30 
29 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 8 : Përcaktimi i vlerës së lëmimit të gurit
English
Withdrawn 
2006-09-13 
12 € 
PDF
Blej
Provat për vetitë mekanike dhe fizike të agregateve -Pjesa 9 : Përcaktimi i rezistencës ndaj konsumimit me abrazion nga rrota të dhëmbëzuara -Prova Nordik
English
Published 
2016-01-21 
12 
17 € 
PDF
Blej
letë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi për hidroizolim çatie - Përcaktimi i përkulshmërisë në temperaturë të ulët
Albanian
Published 
2016-01-21 
 
0 € 
PDF
letë fleksibël për hidroizolim - Fletë bitumi për hidroizolim çatie - Përcaktimi i përkulshmërisë në temperaturë të ulët
English
Published 
2009-03-30 
32 
29 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehtë dhe me saldim gjatësorë , me bokoll bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i cilësisë
English
Withdrawn 
2009-03-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bokall bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit-Pjesa 1 : Kërkesat, provat, kontrolli i cilësisë
English
Published 
2009-03-30 
60 
38 € 
PDF
Blej
Aksesorë ( brava,shula,reze tej)për ndërtesat -Bllokuesit kundra panikut për daljet e emërgjencëstë cilët komandohen me anë të një doreze horizontale -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2013-01-21 
15 € 
PDF
Blej
Pllaka zdrukthi te qimentuara -Percaktimi i rezistences ne goditje me trupa te forte
English
Published 
2009-03-30 
31 
29 € 
PDF
Blej
Aksesorë, kinkaleri (brava, shula, reze, etj)për ndërtesat -Pajisjet me amartizim për mbylljen e derës -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
10 € 
PDF
Blej
Aksesorë , kinkaleri (brava,shula,reze,etj) për ndërtesat -Pajisjet mbajtëse elektromagnetike për dyert rrotulluese -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Published 
2009-03-30 
28 
28 € 
PDF
Blej
Aksesorë , kinkaleri (brava,shula,reze,etj) për ndërtesat -Pajisjet mbajtëse elektromagnetike për dyert rrotulluese -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2008-09-29 
65 
42 € 
PDF
Blej
Produkte të parapërgatitura betoni -Pllaka me zemër të zbrazur
English
Published 
2016-01-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Bakër dhe lidhjet e bakrit - Kushtet materiale ose ndërtimi i fortësisë (temperimit)
English
Withdrawn 
2010-09-02 
90 
48 € 
PDF
Blej
Pajisje për shesh lojrash Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të sigurisë dhe metodat e provave
1418 gjetur, faqja7 nga71 Shtyp rezultatin e kërkimit      
7