Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2009-12-14 
48 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje të planeruesi (mjetitë të lehtë që fluturon me rrëshqitje) -Planeruesit -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provës për klasifikimin e karakteristikave të sigurië së fluturimit
English
Withdrawn 
2018-12-31 
51 
38 € 
PDF
Blej
Pajisje të planeruesi (mjetitë të lehtë që fluturon me rrëshqitje) -Planeruesit -Pjesa 2 : Kërkesat dhe metodat e provës për klasifikimin e karakteristikave të sigurië së fluturimit
English
Withdrawn 
2009-04-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet per ngjitje ne mal -Sistemet per thithjen e energjise qe perdoren per ngjitjen (via ferrata) -Kerkesat e sigurise dhe metodat e proves
English
Published 
2018-12-31 
22 
25 € 
PDF
Blej
Pajisje alpinizmi - Sistemet e absorbimit të energjisë për përdorim në alpinizëm ( rrugë ngjitjeje e sigurtë) - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit
English
Withdrawn 
2009-12-14 
16 
20 € 
PDF
Blej
Pajisjet për ngjitje në mal-Ankoruesit e shkëmbinjeve-Kërkesa sigurie dhe metodat e provës
English
Published 
2015-11-04 
11 
17 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtese per pilotet e garave me automobila – Mbrojtja nga nxehtesia dhe flaka – Kerkesat e performancës dhe metodat e provës - Amendamenti 1: Testi i modifikimit të përkuljes (ISO 14460:1999/Amd 1:2002)
English
Published 
2020-12-22 
45 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 1: Klasifikimi, materialet, kërkesa të përgjithshme dhe metodat e testimit (ISO 25649-1:2017)
English
Published 
2020-12-22 
37 
32 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 2: Informacione për konsumatorin (ISO 25649-2:2017)
English
Published 
2020-12-22 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 3: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit A (ISO 25649-3:2017)
English
Published 
2020-12-22 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 4: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit B (ISO 25649-4:2017)
English
Published 
2020-12-22 
35 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 5: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit C (ISO 25649-5:2017)
English
Published 
2020-12-22 
33 
31 € 
PDF
Blej
Pajisjet lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë - Pjesa 6: Kërkesa specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e testimit për pajisjet e klasit D (ISO 25649-6:2017)
English
Published 
2020-12-22 
41 
34 € 
PDF
Blej
Pajisje lundruese për përdorim mbi dhe nën ujë- Pjesa 7: Kërkesat specifike shtesë të sigurisë dhe metodat e provës për pajisjet e klasit E
73 gjetur, faqja4 nga4 Shtyp rezultatin e kërkimit        
4