Republika e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Standardizim   

Rezultatet e kërkimit:

Shtëpi » Standardizim » Rezultatet e kërkimit:
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2019-04-10 
46 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes-Gjysëm maskat pa valvola inhalimi dhe me filtra të ndarshëm për mbrojtje kundra gazrave ose kundra gazrave me grimca ose vetëm kundra grimcave-Kërkesat, provat, markimi
English
Published 
2014-09-30 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per paranda -limin e rrenieve nga nje lartesi -Litaret me tendosje te vogel me veshje metalike
English
Published 
2014-09-30 
36 
32 € 
PDF
Blej
Mbrojtje personale e syve -Syzet per përdoruesit e motocikletave dhe biçikletave
English
Published 
2014-09-30 
25 
26 € 
PDF
Blej
Mbrojtja vetiake e syve - Mbrojtëset e syve për punë rriparuese me lazer dhe me sisteme lazeri
English
Published 
2022-07-21 
27 
28 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Tërësitë e veshjeve dhe artikujt e veshmbathjeve për mbrojtjen kundra të ftohtit
English
Withdrawn 
2010-09-23 
22 
25 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse - Mbrojtja nga shiu
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 1 : Kufjet e vesheve
English
Withdrawn 
2013-05-13 
17 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 2 : Kufjet spine
English
Withdrawn 
2019-03-26 
18 
22 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 3 : Kufjet e vesheve te bashkuara ne nje helmete sigurie industriale
English
Withdrawn 
2014-09-30 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per sigurine dhe provat -Pjesa 4 : Kufjet e vesheve me degjim qe varet nga niveli
English
Withdrawn 
2013-05-13 
21 
25 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 5 : Kufjet e vesheve per paksimin e zhurmes aktive
English
Withdrawn 
2013-05-13 
14 
18 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 6 : Kufjet e vesheve me hyrje audio elektrike
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtesit e degjimit -Kerkesat per siguri dhe provat -Pjesa 7 : Kufjet spinë qe varen nga niveli
English
Withdrawn 
2013-05-13 
15 
20 € 
PDF
Blej
Mbrojtëse individuale për mbrojtjen e dëgjimit -Kërkesat e sigurisë dhe të provës -Pjesa 8 : Kufje veshi me mundësi dëgjimi audio që nuk ka lidhje me punën
English
Published 
2022-07-21 
50 
36 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtëse personale gjate rënies nga lartësia - Tipe të kontrolluara pajisjesh kapëse të rënies, që kanë nje ganxhë ankoruese - Pjesa 1: Tipe të kontrolluara pajisjesh kapëse te rënies që kanë një ganxhe ankoruese të ngurtë, të papërkulshme
English
Published 
2015-11-04 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale kundra rënies nga një lartësi - Pjesa 2: Bllokuesit e levizshem. qe permbajne nje suport sigurie fleksibel
English
Published 
2013-05-13 
18 
22 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartesia -Nyjet (laqet)
English
Published 
2009-04-30 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisjet mbrojtese personale nga reniet nga lartësia -Absorbuesit e energjisë
English
Withdrawn 
2015-11-04 
13 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per parandalimin e renies nga lartesia – Rrypat per pozicionimin gjate punes dhe frenuesit e nyjeve per pozicionimin gjate punes
English
Published 
2022-07-21 
40 
32 € 
PDF
Blej
Pajisje mbrojtese personale per pozicionim gjate punes dhe per parandalimin e renies nga lartesia – Rrypat per pozicionimin gjate punes dhe frenuesit e nyjeve per pozicionimin gjate punes
172 gjetur, faqja6 nga9 Shtyp rezultatin e kërkimit      
6