Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-23
Time: 10:14


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2011-05-30 
26 
26 € 
PDF
Blej
Klimatizatorët, paketat ftohëse të lëngëta, pompat e nxehtësisë dhe çlagështuesit me kompresorë që vihen në lëvizje në mënyrë elektrike Matja e zhurmës në ajër Përcaktimi i nivelit të fuqisë së tingullit
English
Published 
2017-10-18 
18 
22 € 
PDF
Blej
Kompresorët për frigoriferët Konditat e vlerësimit, tolerancat dhe paraqitja e të dhënave të performancës së prodhuesit
English
Withdrawn 
2017-10-18 
23 
25 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve- Pjesa 2: Kushtet e provës
English
Withdrawn 
2017-10-18 
59 
38 € 
PDF
Blej
Kondicionerë ajri, pajisje ftohjeje me lëng dhe pompat e nxehtësisë me kompresor elektrik për ngrohje dhe ftohje të mjediseve- Pjesa 3: Metodat e provës
English
Withdrawn 
2014-04-26 
21 
25 € 
PDF
Blej
Kondicionerët ajrit dhe ftohësit me lëng me kondensator ftohës me anën e avullimit dhe kompresor elektrik për ftohje të ambjenteve -Termat, përcaktimet, metodat e provës dhe kërkesat
5 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim