Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 14:43


SK EN ISO 19901-1:2012
Status: Withdrawn
Gjuha: English
Faqe: 137
Publikuar: 2012-09-07
I tërhequr: 2018-02-13
Regjistri Kombëtar: 94/2012
Botim:
Standardet ndërkombëtare që kanë lidhje
This standard is identical to:
EN ISO 19901-1:2005
CEN/TC 12
Çmim: 55 €Titulli Shqip

Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik

Titulli Anglisht

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 1: Metocean design and operating considerations (ISO 19901-1:2005)

Scope Shqip

Asnjë informacion i shtuar.

Scope Anglisht

ISO 19901-1:2005 gives general requirements for the determination and use of meteorological and oceanographic (metocean) conditions for the design, construction and operation of offshore structures of all types used in the petroleum and natural gas industries.

Komitetet Teknike

KT-2 - KT. për Derivate të Naftës dhe Gazit.

ICS

75.180.10 - Pajisje për zbulim dhe nxjerrje

Direktivë

Asnjë informacion i shtuar.

Veprim Kombëtar

Asnjë informacion i shtuar.
Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Draft 
 
221 
65 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyral -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 1 : Elementet e projektimit dhe shfrytëzimit mesoqeanik
English
Draft 
 
89 
48 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
English
Draft 
 
199 
61 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare
English
Withdrawn 
2012-09-07 
56 
38 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 2 : Procedurat dhe kriteret e projektimit sizmik (ISO 19901 -2 : 2004)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
133 
55 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Kërkesat specifike për strukturat në det -Pjesa 3 : Strukturat sipërfaqësore (ISO 19901 -3 : 2010)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
47 
36 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 4 : Elemente gjeoteknike dhe mbështetëse të konstruksionit
English
Withdrawn 
2012-09-07 
52 
38 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror Kërkesa specifike për strukturat në det të hapur -Pjesa 5 : Kontrolli i peshës gjatë projektimit dhe ndërtimit
English
Published 
2010-09-22 
181 
61 € 
PDF
Blej
Industritë e naftës dhe gazit natyror -Kërkesat specifike për strukturat detare -Pjesa 6 : Punimet detare (ISO 19901 -6 : 2009)
English
Withdrawn 
2012-09-07 
119 
51 € 
PDF
Blej
Industrite e naftes dhe gazit natyral -Kerkesat specifike per strukturat detare -Pjesa 7 : Sistemet e fiksimit dinamik te anijes se shpimit per strukturat notuese detare dhe agregatet e levizshme detare

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim