Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-22
Time: 14:02


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Withdrawn 
2019-08-29 
25 
26 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i prezantimit të një ideje të re - Pjesa 7: Vlerësimi për menaxhimin e prezantimit të një ideje të re
English
Withdrawn 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte e nafte – Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake – Pjesa 1: Karburantet diesel të automjeteve
English
Published 
2022-08-16 
21 
25 € 
PDF
Blej
Produktet e naftës - Udhëzues për një menaxhim më të mirë të cilësisë së produktit - Pjesa 1: Karburantet diesel për automjeteve
English
Withdrawn 
2016-06-16 
23 
25 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë – Pjesa 1: Sistemi i menaxhimit të risisë
English
Withdrawn 
2016-06-16 
19 
23 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë - Pjesa 5: Menaxhimi i bashkëpunimit
English
Withdrawn 
2016-06-16 
12 
17 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë – Pjesa 6: Menaxhimi i krijimtarisë
English
Published 
2010-09-22 
14 
18 € 
PDF
Blej
Produkte të naftës -Udhëzues për mbrojtjen e pasurisë shtëpiake -Pjesa 3 : Parandalimi nga ndohtja tërthore
English
Published 
2016-06-16 
20 
23 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë - Pjesa 2: Menaxhimi strategjik i inteligjencës
English
Published 
2016-06-16 
14 
18 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë - Pjesa 3: Të menduarit e risisë
English
Published 
2016-06-16 
35 
31 € 
PDF
Blej
Menaxhimi i risisë - Pjesa 4: Menaxhimi i karakteristikave intelektuale
English
Withdrawn 
2009-12-30 
13 € 
PDF
Blej
Administrimi i vlerave, analizave e vlerave Fjalori i analizave funksionale -Pjesa 1 : Analizat e vlerave dhe analizat funksionale
English
Published 
2016-07-25 
11 
17 € 
PDF
Blej
Produkte me bazë bio - Fjalori
12 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim