Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-05-21
Time: 07:51


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2016-07-20 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Specifikimet për syzet e gatshme për t'i vënë
English
Withdrawn 
2016-07-20 
37 
32 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit
English
Published 
2017-12-01 
37 
32 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Metoda e referencës për testimin e skeletit të syzeve dhe syzeve të diellit për çlirimin e nikelit
English
Withdrawn 
2016-07-20 
13 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 1: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me një pamje dhe shumëfokusore.
English
Published 
2017-12-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 1: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me një pamje dhe shumëfokusore.
English
Withdrawn 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 2: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me forcë progresive.
English
Published 
2017-12-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Syzet gjysëm të përmbaruara me lente të zhveshur - Pjesa 2: Specifikimet për vendet bosh të lenteve me forcë progresive.
English
Published 
2013-11-26 
13 
18 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Kokat e lëndëve zjarrduruese
English
Published 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike Refraktometrat e syrit
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumente oftalmike - Oftalmometrat (ISO 10343:2014)
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 1:Identifikimi i produtit dhe hierarkia e produkteve të katalogut elektronik (ISO 10685-1:2011)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 2:Informacioni tregtar (ISO 10685-2:2012)
English
Published 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 2:Informacioni tregtar (ISO 10685-2:2012)
English
Published 
2016-07-20 
20 
23 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Skeletet e syzeve dhe katalogu elektronik i syzeve të diellit dhe identifikimi - Pjesa 3: Informacioni teknik (ISO 10685-3:2012)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Mikroskopët me llambë me dritartë
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Mikroskopët me llambë me dritartë
English
Published 
2016-07-20 
25 
26 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Kamerat fundore -(ISO 10940:2009)
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmikë – Oftalmoskopët direkt
English
Published 
2016-07-20 
15 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Oftalmoskopët indirekte (tërthorazi) (ISO 10943:2011)
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Sinoptoforët (ISO 10944:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Etiketimi
English
Withdrawn 
2012-08-08 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike -Lentet intraokulare -Pjesa 1 : Fjalori
English
Withdrawn 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 10: Lente intraokulare Phakic (ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014)
English
Published 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 2: Vetitë optike dhe metodat e provës (ISO 11979-2:2014)
English
Published 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike - Lentet intraokulare - Pjesa 3: Vetitë mekanike dhe metodat e provave (ISO 11979-3:2012)
English
Published 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike - Lentet intraokulare - Pjesa 4:Etiketimi dhe informacioni - Amendamenti1: (ISO 11979-4:2008/Amd 1:2012)
Albanian
Withdrawn 
2016-07-20 
38 
32 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmikë - Lentet intraokulare – Pjesa 5: Biokompatibiliteti (ISO 11979-5:2006)
English
Published 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 6: Testimi i qëndrueshmërisë së kohës së konservimit dhe trasportit (ISO 11979-6:2014)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
46 
36 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 7: Investigimet klinike (ISO 11979-7:2014)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
14 
18 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 8: Kërkesat thelbësore (S SH EN ISO 11979-7:2014 (ISO 11979-8:2006 + Amd 1:2011)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
26 
26 € 
PDF
Blej
Implante oftalmike - Lente intraokulare - Pjesa 9: Lente intraokulare me shumë fokuse (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)
English
Published 
2016-07-20 
31 
29 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet e kontaktit - Udhëzues për investigimet klinike (ISO 11980:2012)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet e kontaktit -Përcaktimi i pajtueshmërisë fizike të produkteve të kujdesit të lenteve me lentet e kontaktit (ISO 11981:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet e kujdesit për lentet - Përcaktimi i ruajtjes së aspirimit dhe çlirimi (ISO 11986:2010)
English
Published 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit - Përcaktimi i kohës së konsevimit (ISO 11987:2012)
English
Published 
2016-07-20 
13 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Retinoskopët
English
Published 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Perimetrat - Amendamenti 1 (ISO 12866:1999/Amd1:2008)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Provat e skeleteve (ISO 12867:2010)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
34 
31 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Skelete të syzeve - Kërkesa dhe metodat e provës (ISO 12870:2012)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Udhëzuesit për përcaktimin e kohës së konservimit (ISO 13212:2014)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
61 
42 € 
PDF
Blej
Optika e syrit -Lentet e syzave -Fjalori
English
Published 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Kërkesat thelbësore (ISO 14534:2011)
English
Published 
2016-07-20 
47 
36 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Produktet për kujdesin e lenteve të kontaktit - Kërkesat mikrobiologjike dhe metodat e provës për produktet dhe rregullat e rregjimit për menaxhimin nga ana higjenike e lenteve të kontaktit - Amendamenti 1 (ISO 14729:2001/Amd 1:2010)
English
Published 
2016-07-20 
28 
28 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Produkte të kujdesit të lenteve të kontaktit - Testimi efikas i ruajtjes antimikrobiale dhe udhëzues për përcaktimin e datës së skadencës (ISO 14730:2014)
English
Published 
2017-12-01 
13 
18 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike Lente për syze/Kërkesat bazë për lentet e paprera të përfunduara
English
Withdrawn 
2011-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Kërkesat kryesore dhe metodat e provës Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të zbatueshme në të gjithë instrumentat oftalmike
English
Withdrawn 
2017-12-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike Kërkesat kryesore dhe metodat e provës Pjesa 1 : Kërkesat e përgjithshme të zbatueshme në të gjithë instrumentat oftalmike
English
Published 
2011-08-01 
39 
32 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Kërkesat fondamentale dhe metodat e provës Pjesa 2 : Mbrojtja e rrezikut nga drita
English
Published 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentat oftalmike - Pajisjet optike për shtesat e pamjes së ulët
English
Withdrawn 
2011-08-01 
14 
18 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Published 
2017-12-01 
12 
17 € 
PDF
Blej
Pajisje mjekësore të diagnostikimit in vitro Enë me një përdorim për të mbledhur mostra nga njerëzit (pacientët), përveç gjakut
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Ndriçuesit e brendshëm - Kërkesat themelore dhe metodat e provës për sigurinë e rrezatimit optik (ISO 15752:2010)
English
Published 
2016-07-20 
24 
26 € 
PDF
Blej
Implantet Oftalmike - Pajisjet Oftalmike viskoelastike (viskokirurgjike) (ISO 15798:2013)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
23 
25 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Tretesirat ujitëse (shperlarese) per kirurgjine oftalmike
English
Published 
2017-12-01 
30 
29 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Tretesirat ujitëse (shperlarese) per kirurgjine oftalmike
English
Withdrawn 
2011-08-01 
15 
20 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Endotamponimet okulare
English
Published 
2017-12-01 
21 
25 € 
PDF
Blej
Implantet oftalmike -Endotamponimet okulare
English
Withdrawn 
2012-08-08 
54 
38 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e kontaktit -Pjesa 1 : Fjalori, sistemi i klasifikimit dhe rekomandimet për specifikat e etiketimit -Amendamenti 1 (ISO 18369 -1 : 2006/Amd 1 : 2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit - Pjesa 2: Tolerancat (ISO 18369-2:2012)
English
Published 
2016-07-20 
27 
28 € 
PDF
Blej
Instrumente oftalmike - Topografët kornealë (ISO 19980:2012)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
23 
25 € 
PDF
Blej
Optikat Oftalmike - Lente për syze të montuara (ISO 21987:2009)
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentet - Instrumentet për matjen e distancave aksiale në sy (ISO 22665:2012)
English
Published 
2016-07-20 
36 
32 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike dhe instrumentet - Raporti i rravgimit të syrit të njeriut (ISO 24157:2008)
English
Withdrawn 
2012-08-08 
30 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Skeletet e syzeve -Fjalori dhe lista e termave ekuivalente
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Skeletet e syzeve -Fjalori dhe lista e termave ekuivalente
English
Published 
2016-07-20 
12 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë - Oftalmologjia - Shkalla e shkallëzuar
English
Withdrawn 
2011-08-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmikeProvat e mprehtësisë së shikimitOptotipi standard dhe të dhënat e tij
English
Withdrawn 
2017-12-01 
10 
15 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmikeProvat e mprehtësisë së shikimitOptotipi standard dhe të dhënat e tij
English
Withdrawn 
2011-08-01 
13 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Frontofokometrat
English
Withdrawn 
2016-07-20 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumente optike - Frontofotometrat - Pjesa 1: Instrumente për përdorim të përgjithshëm (ISO 8598-1:2014)
English
Published 
2017-12-01 
32 
29 € 
PDF
Blej
Optika dhe instrumentat optikë -Frontofokometrat
English
Published 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Instrumentat oftalmike - Tonmatësat (ISO 8612:2009)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
19 
23 € 
PDF
Blej
Optika oftalmike - Skeletet e syzeve - Sistemi i matjes dhe terminologjia (ISO 8624:2011/Amd 1:2015)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
17 
22 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa prera - Pjesa 1: Specifikimet për lentet me një pamje dhe lentet shumëfokusore (ISO 8980-1:2004/Cor.1:2006)
English
Withdrawn 
2016-07-20 
16 
20 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa prera - Pjesa 2: Specifikimet për lentet me forcë progresive (ISO 8980-2:2004/Cor.1:2006)
English
Published 
2016-07-20 
43 
34 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të paprera - Pjesa 3:Specifikimet e transmetimit dhe metodat e provës (ISO 8980-3:2013)
English
Published 
2016-07-20 
22 
25 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e syzeve të përfunduara të pa preraPjesa 4: Specifikimet dhe metodat e provës për veshje kundër pasqyrimit.
English
Published 
2016-07-20 
12 
17 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lente syzesh të papërfunduara –Pjesa 5: Kërkesat minimale të sipërfaqeve të lenteve të syzeve për deklarimin e rezistencës në abrasion
English
Withdrawn 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optics and optical instruments -Test lenses for calibration of focimeters -Part 1 : Test lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses
English
Published 
2011-08-01 
11 
17 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e provës për kalibrimin e frontofotometrave Pjesa 2 : Lentet e provës për frontofotometrat që përdoren për matjen e lenteve të kontaktit
English
Published 
2016-07-20 
18 
22 € 
PDF
Blej
Optikat oftalmike - Lentet e kontaktit dhe produktet për kujdesin e lenteve të kontaktit - Përcaktimi i biokompatibilitetit nga studimi okular me syrin e lepurit të butë (ISO 9394:2012)
English
Withdrawn 
2011-08-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Lentet provë për kujdesin
English
Published 
2017-12-01 
16 
20 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike -Lentet provë për kujdesin
English
Published 
2020-08-25 
19 
23 € 
PDF
Blej
Instrumentet oftalmike - Mikroskopë me llambë me dritarëza (ISO 10939:2017)
English
Published 
2020-08-25 
81 
48 € 
PDF
Blej
Optikat dhe instrumentat optikë -Lentet e kontaktit -Pjesa 1 : Fjalori, sistemi i klasifikimit dhe rekomandimet për specifikat e etiketimit -Amendamenti 1 (ISO 18369 -1 : 2006/Amd 1 : 2009)
85 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim