Logo <p>Agjencia Kosovare p&euml;r Standardizim Adres&euml;: Rr. &quot;Ismail Hajdaraj&quot; p.n.10000 Prishtin&euml;/Republika e Kosov&euml;s. Tel.+ 383 38 512 779 Fax: +383 38 512 798 Email:aksinfo@rks-gov.net</p> Date: 2024-07-15
Time: 09:19


Numri Standardit
Gjuha
Status
Publikuar
Faqe
Çmim
 
Blej
English
Published 
2014-09-30 
44 
34 € 
PDF
Blej
Veshje mbrojtëse -Mbrojtës dore, krahu, këmbe, gjenitale dhe qafe për përdorim në hockey në akull -Mbrojtës për lojtarët si edhe portierët -Kërkesat dhe metodat e provës
English
Withdrawn 
2012-12-21 
11 
17 € 
PDF
Blej
Sipërfaqet e fushave sportive -Përcaktimi i qëndrimit vertikal të topit
English
Published 
2020-08-17 
29 
28 € 
PDF
Blej
Pajisje për lëvizjen dhe manipulimin e borës - Kërkesat për sigurinë
English
Published 
2013-12-04 
14 
18 € 
PDF
Blej
Patina akulli -Kërkesat e sigurisë dhe metodat e provës
4 gjetur, faqja1 nga1 Shtyp rezultatin e kërkimit        
1
 

Copyright 2019 Agjencia Kosovare për Standardizim